Her kan du melde deg på våre kurs og aktiviteter i Helgeland   Namdal   Steinkjer   Stjørdal   Trondheim  

Kurs Sted Dato start Antall dager/tid Pris
Lederkurs: Smart oppfølging av sykmeldte Friskgården Trondheim 07.08.2019 10 timers lederkurs:
Som lederstyrking ligger det tre ledersamlinger i «Fra sykmeldt til langtidsfrisk» med mål om å styrke leders kunnskap og ferdigheter til å lære smarte verktøy for å skape lønnsomt nærvær over tid. Det er oppmøteplikt på alle tre samlingene.

Kursdatoer:
07.08.2019
04.09.2019
02.10.2019
Kr. 20000,- Påmelding
Fra sykmeldt til langtidsfrisk oppstart 19.06.2019 Friskgården Trondheim, Vestre Rosten 81, Tiller 19.06.2019 I Langtidsfrisk ligger det 12 uker med intensiv opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøteplikt på alle samlingene. Mellom hver samling vil det være e-læringsprogram etter oppsatt plan som skal gjennomføres for å lykkes med kontinuitet og progresjon i utviklingsprosessen. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden. Veilederen vil, i denne perioden, fungere som koordinator for ev tverrfaglige møter dersom behov. Kr. 20000,- Påmelding
Bedriftsforum Trondheim Vestre Rosten 81, 7075 Tiller 31.10.2019 Ledere og verneombud i våre samarbeidsbedrifter inviteres til kunnskaps og erfaringssamling for å fortsette arbeidet med systematisk HMS som vi vet virker Gratis Påmelding
Temakveld 04.12.2019 Gratis Påmelding