Kurs og Aktiviteter     Vis Alle   Helgeland   Namdal   Steinkjer   Stjørdal   Trondheim     Rana  Kurs Sted Dato start Antall dager/tid Pris
Grunnkurs arbeidshelse Modul 1 Friskgården Stod 04.03.2020 Kr. 10000,- Påmelding
Funksjonell HMS for ledere og verneombud Friskgården Stod, Klingvegen 144, 7717 Steinkjer 27.02.2020 Modul 1: 27.-28. februar
Modul 2: 19.- 20. mars
Modul 3: 23-24 april


Rammer
Modulbasert - 3 moduler utgjør «40-timers-kurset». Den enkelte modul gjennomføres på to 5 timers samlinger med arbeid mellom hver samling. Deltakerne får kursbevis ved avslutning.

Innhold
Hva og hvorfor systematisk HMS-arbeid?
Hva er HMS internkontroll i praksis? HMS-permen.
Organisering av HMS-arbeid
Vernerunder – innhold, hva og hvordan?
Risikovurdering – hva og hvordan?
Rettigheter og plikter i arbeidslivet for arbeidsgiver og arbeidstaker.
Gode omstillingsprosesser
Helsefremmende ledelse, jobbengasjement og HMS-ledelse – et motsetningsforhold?
Ledelse og medarbeideroppfølging; herunder sykefraværsoppfølging
Ferdighetstrening og implementering av verktøyKr. 12500,- Påmelding