Her kan du melde deg på våre kurs og aktiviteter i Helgeland   Namdal   Steinkjer   Stjørdal   Trondheim  

Kurs Sted Dato start Antall dager/tid Pris
Friskakademiet Modul 4 Bedriftsveileder Friskgården Stod 14.08.2019 Samlinger
14,15,16 august 2019
4,5, 6 september 2019
2,3,4 oktober 2019
Kr. 75000,- Påmelding
Bedriftsforum Steinkjer Friskgården Stod, Klingveien 148, 7717 Steinkjer 30.10.2019 Ledere og verneombud i våre samarbeidsbedrifter inviteres til kunnskapspåfyll og erfaringsutveksling som en del av virksomhetens systematiske HMS-arbeid Gratis Påmelding
Friskakademiet modul 3 Flokeløser Friskgården Stod 04.09.2019 Spesialist i arbeidshelse modul 3 Flokeløser går over tre samlinger:
4.,5. og 6. september 2019
2., 3. og 4. oktober 2019
6., 7. og 8. november 2019
Kr. 75000,- Påmelding