Kurs og Aktiviteter     Vis Alle   Helgeland   Namdal   Steinkjer   Stjørdal   Trondheim     Rana     Sør-Øst  Kurs Sted Dato start Antall dager/tid Pris
Lederkurs - Fra Sykmeldt til Langtidsfrisk Friskgården Stod 22.09.2020 Målet med kurset er å styrke leders kunnskap om, og ferdigheter til å ta i bruk smarte verktøy i arbeidet med lønnsomt nærvær over tid.

1 av 3 samlinger.

For ledere som har/skal ha deltakere på kurset "fra sykmeldt til langtidsfrisk"

Arena: Friskgården Stod – ALAB – Klingenvegen 144 – 7713 Steinkjer


Gratis Påmelding
Langtidsfrisk med oppstart 25.august 2020 Friskgården Stod Klingenvegen 144 7717 Steinkjer 25.08.2020 I Langtidsfrisk ligger det 12 uker med opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøte plikt på alle samlingene. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden.

kurset har en fin fordeling mellom undervisning, ferdighetstrening, veiledning og avspenning. tirsdager fra 09:00 til 12:00.

Velkommen til oss på Friskgården.
Kr. 25000,- Påmelding
leder styrkingskurs Friskgården Stod, Klingenvegen 144, 7717 Steinkjer 10.09.2020 Lederstyrkingskurs med tre månedlige halvdags samlinger som arrangeres på Friskgården Stod.

Prosjektet innebærer uttesting av metode for å styrke leders «match-ferdigheter». All kompetanse som hentes ut av prosjektet vil hjelpe organisasjoner og samfunnet i sin helhet til å få mer kunnskap om treffsikre utviklingstiltak.

program:
Starter med enkel lunsj klokken 12:00 , videre vil det bli en blanding av teori, gruppeoppgaver og egen refleksjon- Det blir lagt inn pauser underveis i kurset. Avslutter klokken 15:30 med oppsummering av dagen.
Gratis Påmelding
Funksjonell HMS kurs for ledere og verneombud Friskgården Stod 08.10.2020 3 modulbaserte samlinger som utgjør "40 timers-kurset" Den enkelte modul gjennomføres på 5 timers samlinger med arbeid mellom hver samling. Deltagerne får kursbevis ved avslutning.
Når:
Modul 1. 8-9 Oktober
Modul 2. 29-30 Oktober
Modul 3. 19-20 November

Sted: Friskgården Stod
Kr. 12500,- Påmelding
Langtidsfrisk med oppstart 22.09.2020 Friskgården Stod Klingenvegen 144 7717 Steinkjer 22.09.2020 I Langtidsfrisk ligger det 12 uker med opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøte plikt på alle samlingene. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden.

kurset har en fin fordeling mellom undervisning, ferdighetstrening, veiledning og avspenning. tirsdager fra 09:00 til 12:00.

Velkommen til oss på Friskgården.
Kr. 25000,- Påmelding
Langtidsfrisk med oppstart 06.10.2020 Friskgården Stod Klingenvegen 144 7717 Steinkjer 06.10.2020 I Langtidsfrisk ligger det 12 uker med opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøte plikt på alle samlingene. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden.

kurset har en fin fordeling mellom undervisning, ferdighetstrening, veiledning og avspenning. tirsdager fra 09:00 til 12:00.

Velkommen til oss på Friskgården.
Kr. 25000,- Påmelding
Spesialist i arbeidshelse 2020-21; 2.halvår 2020 Friskgården Stod 31.08.2020 Spesialist i arbeidshelse gjennomføres over 1 år og består av i alt 4 moduler. 1.halvår gjennomføres 4 intensive ukessamlinger og prosjektarbeid mellom samlingene Kr. 40000,- Påmelding
Langtidsfrisk med oppstart 27.10.2020 Friskgården Stod Klingenvegen 144 7717 Steinkjer 27.10.2020 I Langtidsfrisk ligger det 12 uker med opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøte plikt på alle samlingene. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden.

kurset har en fin fordeling mellom undervisning, ferdighetstrening, veiledning og avspenning. tirsdager fra 09:00 til 12:00.

Velkommen til oss på Friskgården.
Kr. 25000,- Påmelding