Her kan du melde deg på våre kurs og aktiviteter i Helgeland   Namdal   Steinkjer   Stjørdal   Trondheim  

Kurs Sted Dato start Antall dager/tid Pris
Fra sykmeldt til langtidsfrisk oppstart 26.04.2019 Friskgården Stjørdal 26.04.2019 I Langtidsfrisk ligger det 12 uker med intensiv opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøteplikt på alle samlingene. Mellom hver samling vil det være e-læringsprogram etter oppsatt plan som skal gjennomføres for å lykkes med kontinuitet og progresjon i utviklingsprosessen. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden. Veilederen vil, i denne perioden, fungere som koordinator for ev tverrfaglige møter dersom behov. Kr. 20000,- Påmelding
Lederkurs: Smart oppfølging av sykmeldte Friskgården Trondheim 08.05.2019 Som lederstyrking ligger det tre ledersamlinger i «Fra sykmeldt til langtidsfrisk» med mål om å styrke leders kunnskap og ferdigheter til å lære smarte verktøy for å skape lønnsomt nærvær over tid. Det er oppmøteplikt på alle tre samlingene.
Kursdatoer:
08.05.2019
05.06.2019
07.08.2019

Kr. 20000,- Påmelding
Fra sykmeldt til langtidsfrisk oppstart 24.05.2019 Friskgården Stjørdal 24.05.2019 I Langtidsfrisk ligger det 12 uker med intensiv opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøteplikt på alle samlingene. Mellom hver samling vil det være e-læringsprogram etter oppsatt plan som skal gjennomføres for å lykkes med kontinuitet og progresjon i utviklingsprosessen. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden. Veilederen vil, i denne perioden, fungere som koordinator for ev tverrfaglige møter dersom behov. Kr. 20000,- Påmelding
Fra sykmeldt til langtidsfrisk oppstart 24.04.2019 Friskgården Trondheim, Vestre Rosten 81, Tiller 24.04.2019 I Langtidsfrisk ligger det 12 uker med intensiv opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøteplikt på alle samlingene. Mellom hver samling vil det være e-læringsprogram etter oppsatt plan som skal gjennomføres for å lykkes med kontinuitet og progresjon i utviklingsprosessen. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden. Veilederen vil, i denne perioden, fungere som koordinator for ev tverrfaglige møter dersom behov. Kr. 20000,- Påmelding
Bedriftsforum Rana Friskgården, Strandgata 5, 3 etg, 8622 Mo i Rana 20.08.2019 Nettverkssamling for ledere og verneombud i Friskgårdens samarbeidsbedrifter. Her henter du inspirasjon, ny kunnskap og kan utveksle erfaringer fra andre virksomheter Gratis Påmelding
Bedriftsforum Namsos Robrygga, 7800 Namsos 27.08.2019 Nettverkssamling for ledere og verneombud i Friskgårdens medlemsbedrifter
Deltakerne bygger nettverk, utveksler erfaringer og får med noen smarte verktøy for lønnsomt nærvær og omstilling
Gratis Påmelding
Bedriftsforum Steinkjer Friskgården Stod, Klingvn 148, 7717 Steinkjer 28.08.2019 Nettverkssamling for ledere og verneombud for Friskgårdens samarbeidsbedrifter, offentlige som private. Med ny kunnskap og erfaringsutveksling vil deltakerne styrke verdiskapingen og omstillingen i bedriften Gratis Påmelding
Bedriftsforum Stjørdal Friskgården Stjørdal 28.08.2019 Nettverkssamling for Friskgårdens bedriftskunder, offentlige og private for ny kunnskap, erfaringsutveksling og nettverksbygging Gratis Påmelding
Bedriftsforum Trondheim Vestre Rosten 81, 7075 Tiller 29.08.2019 Nettverkssamling for ledere og verneombud for Friskgårdens bedriftskunder, offentlige som private. Deltakerne henter inspirasjon, ny kunnskap og bygger nettverk Gratis Påmelding
Lederkurs: Smart oppfølging av sykmeldte Friskgården Trondheim 05.06.2019 10 timers lederkurs:
Som lederstyrking ligger det tre ledersamlinger i «Fra sykmeldt til langtidsfrisk» med mål om å styrke leders kunnskap og ferdigheter til å lære smarte verktøy for å skape lønnsomt nærvær over tid. Det er oppmøteplikt på alle tre samlingene.
Kursdatoer:
05.06.2019
07.08.2019
04.09.2019
Kr. 20000,- Påmelding
Fra sykmeldt til langtidsfrisk oppstart 22.05.2019 Friskgården Trondheim, Vestre Rosten 81, Tiller 22.05.2019 I Langtidsfrisk ligger det 12 uker med intensiv opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøteplikt på alle samlingene. Mellom hver samling vil det være e-læringsprogram etter oppsatt plan som skal gjennomføres for å lykkes med kontinuitet og progresjon i utviklingsprosessen. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden. Veilederen vil, i denne perioden, fungere som koordinator for ev tverrfaglige møter dersom behov. Kr. 20000,- Påmelding
Lederkurs: Smart oppfølging av sykmeldte Friskgården Trondheim 07.08.2019 10 timers lederkurs:
Som lederstyrking ligger det tre ledersamlinger i «Fra sykmeldt til langtidsfrisk» med mål om å styrke leders kunnskap og ferdigheter til å lære smarte verktøy for å skape lønnsomt nærvær over tid. Det er oppmøteplikt på alle tre samlingene.

Kursdatoer:
07.08.2019
04.09.2019
02.10.2019
Kr. 20000,- Påmelding
Fra sykmeldt til langtidsfrisk oppstart 19.06.2019 Friskgården Trondheim, Vestre Rosten 81, Tiller 19.06.2019 I Langtidsfrisk ligger det 12 uker med intensiv opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøteplikt på alle samlingene. Mellom hver samling vil det være e-læringsprogram etter oppsatt plan som skal gjennomføres for å lykkes med kontinuitet og progresjon i utviklingsprosessen. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden. Veilederen vil, i denne perioden, fungere som koordinator for ev tverrfaglige møter dersom behov. Kr. 20000,- Påmelding
Fra sykmeldt til langtidsfrisk oppstart 15.08.2019 Friskgården Helgeland 15.08.2019 I Langtidsfrisk ligger det 12 uker med intensiv opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøteplikt på alle samlingene. Mellom hver samling vil det være e-læringsprogram etter oppsatt plan som skal gjennomføres for å lykkes med kontinuitet og progresjon i utviklingsprosessen. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden. Veilederen vil, i denne perioden, fungere som koordinator for ev tverrfaglige møter dersom behov. Kr. 20000,- Påmelding
Fra sykmeldt til langtidsfrisk oppstart 07.11.2019 Friskgården Helgeland 07.11.2019 I Langtidsfrisk ligger det 12 uker med intensiv opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøteplikt på alle samlingene. Mellom hver samling vil det være e-læringsprogram etter oppsatt plan som skal gjennomføres for å lykkes med kontinuitet og progresjon i utviklingsprosessen. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden. Veilederen vil, i denne perioden, fungere som koordinator for ev tverrfaglige møter dersom behov. Kr. 20000,- Påmelding