Kurs og Aktiviteter     Vis Alle   Helgeland   Namdal   Steinkjer   Stjørdal   Trondheim     Rana  Kurs Sted Dato start Antall dager/tid Pris
Bedriftsforum Friskgården, Strandgata 5, 3 etg. 8622 Mo i Rana. 28.01.2020 Fagsamling for ledere og verneombud i Friskgårdens medlemsbedrifter og BHT-samarbeidspartnere, med tema helsefremmende ledelse

Hvordan styrke ledelsen i arbeidet med å skape helsefremmende arbeidsplasser og lønnsomt nærvær? Hva viser forskningen og hvordan få tilgang til verktøy som gir gode resultater både i arbeidsmiljøet og på bunnlinja?

Arbeidsformen er foredrag, gruppeoppgaver og samtalegrupper med erfaringsutveksling. Fagsamlingen starter med lunsj og det servers kaffe underveis. Vel møtt til en lønnsom fagdag
Gratis Påmelding
Bedriftsforum Namsos Medisinske Senter, Namsos 28.01.2020 Fagsamling for Friskgårdens medlemsbedrifter og samarbeidspartnere, med ledelse for helsefremmende arbeidsmiljø og lønnsomt nærvær som tema

Leders rolle og leders verktøy og lederstøtte for systematisk HMS vil være den røde tråden

Fagsamlingen består av et innledningsforedrag, gruppeoppgaver og samtalegrupper for erfaringsutveksling
Gratis Påmelding
Bedriftsforum Friskgården, Klingveien 148, 7717 Steinkjer 29.01.2020 Fagsamling for ledere og verneombud i våre medlemsbedrifter og BHT-samarbeidspartnere.

Tema er ledelse i det moderne arbeidsliv, der vi deler kunnskap, verktøy og erfaringer for å skape helsefremmende arbeidsplasser og lønnsomt nærvær. Hva er handlingsrommet til ledelsen og hvilken støtte må leder ha få å lykkes? Og kanskje får deltakerne noen praktiske verktøy som kan brukes umiddelbart

Arbeidsformen på fagsamlingen er som vanlig foredrag, gruppearbeid og samtalegrupper med erfaringsutveksling. Vel møtt til en spennende fagdag
Gratis Påmelding
Frokostmøte Friskgården, Namsos Medisinske Senter, Namsos 29.01.2020 Sykefraværet smerter i Norge, både for den sykmeldte, for arbeidsgiver og for velferdsstaten. Nå har Friskgarden funnet resepten for friskmelding av medarbeidere og øke antall langtidsfriske i virksomheten. Den deler vi gjerne med deg

Foruten en god frokost vil du få en innføring i bakgrunnen for og metodikken i læringsprogrammet "Langtidsfrisk" som er utviklet og dokumentert av Friskgarden. Lierne Kommune gjorde jobben, det kan din bedrift også gjøre. Velkommen til et friskere Namdalen
Gratis Påmelding
Bedriftsforum Friskgården Stjørdal, Alstadveien, 7510 Skatval 29.01.2020 Fagsamling for ledere og verneombud i våre medlemsbedrifter og BHT-samarbeidspartnere.

Tema er ledelse i det moderne arbeidsliv, der vi deler kunnskap, verktøy og erfaringer for å skape helsefremmende arbeidsplasser og lønnsomt nærvær. Hva er handlingsrommet til ledelsen og hvilken støtte må leder ha få å lykkes? Og kanskje får deltakerne noen praktiske verktøy som kan brukes umiddelbart

Arbeidsformen på fagsamlingen er som vanlig foredrag, gruppearbeid og samtalegrupper med erfaringsutveksling. Vel møtt til en spennende fagdag
Gratis Påmelding
Bedriftsforum Friskgården, Vestre Rosen 81, 7075 Tiller 30.01.2020 Fagsamling for ledere og verneombud i våre medlemsbedrifter og BHT-samarbeidspartnere.

Tema er ledelse i det moderne arbeidsliv, der vi deler kunnskap, verktøy og erfaringer for å skape helsefremmende arbeidsplasser og lønnsomt nærvær. Hva er handlingsrommet til ledelsen og hvilken støtte må leder ha få å lykkes? Og kanskje får deltakerne noen praktiske verktøy som kan brukes umiddelbart

Arbeidsformen på fagsamlingen er som vanlig foredrag, gruppearbeid og samtalegrupper med erfaringsutveksling. Vel møtt til en spennende fagdag
Gratis Påmelding
Friskakademiet Modul 4 Bedriftsveileder Friskgården Stod 04.12.2019 Tre samlinger:
04.12., 05.12. og 06.12 2019
08.01., 09.01. og 10.01. 2020
05.02., 06.02. og 07.02.2020
Kr. 25000,- Påmelding
Ledere i FOU prosjektet- helsefremmende team Neptunveien 1, Verdal 12.02.2020 Friskgården inviterer alle ledere fra barnehagene som i samarbeid med oss, deltar i forskningsprosjektet «Helsefremmende team». Prosjektet er en del av et doktorgradsprosjekt ved Handelshøgskolen BI i Oslo.

Sentralt i prosjektet er professor ved Stanford Universitet, Carol Dweck`s teori omkring henholdsvis growth mindset og fixed mindset. Fra før er metoden forsket på blant studenter og ansatte i videregående skoler og universitet. Det er første gang det forskes på ansatte i barnehager. Derfor er resultater fra dette prosjektet både nasjonalt og internasjonalt interessant.

Nå foreligger de første resultatene – og de vil vi selvsagt dele med dere som velvillig har bidratt som «testpersoner» og derigjennom med viktig kunnskap fra praksisfeltet i barnehager.
Gratis Påmelding
Frokostmøte: ledermatch og medarbeiderrelasjoner Friskgården HMS Værnes 13.02.2020 Informasjon om prosjektet «Lederhelse og medarbeiderrelasjoner» et samarbeid mellom ledere, Friskgården og Oslo-MET.
Forskningsmessig vet vi mye om hva god og dårlig ledelse gjør med medarbeidernes prestasjoner og arbeidsglede. Vi vet mindre om hvordan lederne har det, og hvilken virkning det har på medarbeiderne. Å videreutvikle relasjonen mellom leder og medarbeider er avgjørende for at dere skal hente ut det beste av hverandre. Er du nysgjerrig på hva dette går ut på?
Velkommen!
Gratis Påmelding
Funksjonell HMS for ledere og verneombud Friskgården Stod, Klingvegen 144, 7717 Steinkjer 30.01.2020 Modul 1: 30.-31. januar
Modul 2: 27.-28. februar
Modul 3: 19.- 20. mars

Kr. 12500,- Påmelding
Friskgruppe 3 Namsos Robrygga 06.01.2020 Har du behov for treningspåfyll og vil investere i egen helse?

Da kan Friskgårdens treningsgrupper være noe for deg!

Ukentlig treningstilbud 15 ganger hvert semester (høst/vår).
Med fast, sertifisert instruktør (som har oppfølging fra Friskgården).
Til fast tid og fast sted.
Sosialt fellesskap og en trivelig møteplass.
Pris:

For denne investeringen i helsa betaler du kr 1100,- pr semester (15 ganger).
Kr. 1100,- Påmelding
Friskgruppe 2 Namsos Robrygga 07.01.2020 Har du behov for treningspåfyll og vil investere i egen helse?

Da kan Friskgårdens treningsgrupper være noe for deg!

Ukentlig treningstilbud 15 ganger hvert semester (høst/vår).
Med fast, sertifisert instruktør (som har oppfølging fra Friskgården).
Til fast tid og fast sted.
Sosialt fellesskap og en trivelig møteplass.
Pris:

For denne investeringen i helsa betaler du kr 1100,- pr semester (15 ganger).
Kr. 1100,- Påmelding
Friskgruppe 1 Namsos Robrygga 07.01.2020 Har du behov for treningspåfyll og vil investere i egen helse?

Da kan Friskgårdens treningsgrupper være noe for deg!

Ukentlig treningstilbud 15 ganger hvert semester (høst/vår).
Med fast, sertifisert instruktør (som har oppfølging fra Friskgården).
Til fast tid og fast sted.
Sosialt fellesskap og en trivelig møteplass.
Pris:

For denne investeringen i helsa betaler du kr 1100,- pr semester (15 ganger).
Kr. 1100,- Påmelding
Grunnkurs arbeidshelse Modul 1 Friskgården Stod 04.03.2020 Kr. 10000,- Påmelding