Kurs og Aktiviteter     Vis Alle   Helgeland   Namdal   Steinkjer   Stjørdal   Trondheim     Rana     Sør-Øst  Kurs Sted Dato start Antall dager/tid
Fra sykmeldt til langtidsfrisk oppstart 28.10.20 Friskgården Trondheim, Vestre Rosten 81, 7075 Trondheim. 28.10.2020 I Langtidsfrisk for sykmeldt ligger det 12 uker med opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøte-plikt på alle samlingene. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden.
Kurset har en fin fordeling mellom undervisning, ferdighetstrening, veiledning og avspenning - onsdager fra 09:00 til 12:00.
Velkommen til oss på Friskgården.
Påmelding
Langtidsfrisk med oppstart 17november Friskgården Stod, Klingenvegen 144, 7717 Steinkjer 17.11.2020 Påmelding
Langtidsfrisk med oppstart 25 november, Verdal Friskgården, Neptunvegen 1, 7652 Verdal 25.11.2020 I programmet ligger det 12 uker med opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen. Det er oppmøte-plikt på alle samlingene. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden.
Kurset har en fin fordeling mellom undervisning, ferdighetstrening, veiledning og avspenning
Påmelding
HMS opplæring for leder Namsos Medisinske Senter 2.etg inngang Friskgården 09.02.2021 Godkjent som HMS opplæring for leder
Påmelding
HMS-kurs for ledere, verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg i Rana kommune Digitalt - teams 15.02.2021 HMS-kurs for ledere, verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg.
40-timers grunnkurs.

Kurset går over tre arbeidsdager og kursdeltakere vil få oppgaver som skal jobbes med mellom samling 2 og 3.

Tidspunkt: mandag 15.02.21, tirsdag 16.02.21 og fredag 26.02.21. Alle dager kl. 08.30 - 15.00.
Sted: På grunn av Covid-19 kjøres kurset digitalt via Teams. Link vil bli tilsendt før kursstart.


Frist for påmelding: 10.02.21.
Pris pr. deltaker/plass: kr. 1200,-
Påmelding
40 t grunnkurs (funksjonell HMS) Namsos Medisinske Senter 2.etg inngang Friskgården 09.02.2021 Godkjent som 40 timers grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombud.
Kurset passer for verneombud som trenger opplæring for å utføre vervet på en forsvarlig måte, samt for HMS ansvarlige og ledere som vil ha ekstra kunnskap om helse, miljø og sikkerhetsarbeid.
Kurset er i tråd med forskrift om organisering, ledelse og medvirkning og deltakerne skal etter endt kurs ha fått en innføring i hvordan verne og miljøarbeid skal drives og blitt gitt kunnskaper om godt partssamarbeid, ergonomi, støy, belysning, klima og trivselsskapende tiltak.
Kurset går over 6 dager fordelt på 4 timer hver dag
Kurssted: Namsos Medisinske Senter, Canninggata 4 7800 Namsos. Det er mulig å delta i møtelokalene eller på teams.
Påmelding
Langtidsfrisk med oppstart 15.desember Friskgården Stod, Klingenvegen 144, 7717 Steinkjer 15.12.2020 Påmelding
Arbeidsgiverkurs Alstadvegen 224, 7510 Skatval 02.03.2021 Målgruppe ledere og setter fokus på leders rolle og ansvar i HMS arbeidet med utgangspunkt i Lovverket, roller og ansvar i HMS arbeidet, medarbeiderutvikling og systematisk HMS. Påmelding
Langtidsfrisk lederkurs FG Stjørdal Alstadvegen 224, 7510 Skatval 06.01.2021 Et samarbeid mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og Friskgården for styrket arbeidshelse. Leder deltar på tre mnd samlinger med definerte fokusområder. Påmelding
AKAN-kurs Digitalt - teams 18.03.2021 Velkommen til heldagskurs i arbeidsliv, rus- og avhengighetsproblematikk.

Målet med kurset er å styrke kompetansen og trygge ledere og verneombud i det viktige AKAN-arbeidet.

Frist for påmelding: 12.03.21.
Påmelding
Langtidsfrisk FG Stjørdal Alstadvegen 224, 7510 Skatval 18.12.2020 Et samarbeid mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og Friskgården med mål om styrket arbeidshelse. Påmelding
Grunnopplæring i arbeidsmiljø - 40t kurset Alstadvegen 224, 7510 Skatval 16.03.2021 Kurset gir grunnleggende opplæring i funksjonell HMS innen regelverk og lover, roller, arbeidsmiljø, systematisk HMS, sykefraværsoppfølging, risikovurderinger, vernerunder mm. Kurset går over tre dager med hjemmeoppgaver mellom samlingene.

Målgruppe: ledere, mellomledere, verneombud og medlemmer i AMU.
Påmelding
Langtidsfrisk med oppstart 27 januar 2021 Friskgården, Neptunvegen 1, 7652 Verdal 27.01.2021 Påmelding
Langtidsfrisk Friskgården Helgeland, avd. Sandnessjøen 02.02.2021 I kurset Langtidsfrisk har vi fokus på styrking av leder- og medarbeider. 12 uker med opptrening, kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke arbeidsfunksjon og livskvalitet, samt å bidra til å utvikle smarte verktøy for medarbeider og leder. Ukentlige samlinger, tirsdager kl. 9 – 12. Hver kursdeltaker får individuell plan med skreddersydd treningsplan, og målrettet oppfølging fra en veileder.
Lederkurs inngår som en del av pakken, med tre samlinger fordelt utover de 12 ukene programmet går over.
Påmelding
Langtidsfrisk lederkurs FG Trondheim, oppstart 10.03.21 Friskgården Trondheim, Vestre Rosten 81, 7075 Trondheim 10.03.2021 Som lederstyrking ligger det tre ledersamlinger i «Fra sykmeldt til langtidsfrisk» med mål om å styrke leders kunnskap og ferdigheter til å lære smarte verktøy for å skape lønnsomt nærvær over tid. Påmelding
Langtidsfrisk FG Trondheim, oppstart 03.03.21 Friskgården Trondheim, Vestre Rosten 81, 7075 Trondheim 03.03.2021 I Langtidsfrisk for sykmeldt ligger det 12 uker med opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøte-plikt på alle samlingene. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden.

Kurset har en fin fordeling mellom undervisning, ferdighetstrening, veiledning og avspenning - onsdager fra 09:00 til 12:00.
Velkommen til oss på Friskgården!
Påmelding
Langtidsfrisk Friskgården Helgeland, Fearnleysgate 8, 8656 Mosjøen 01.03.2021 I kurset Langtidsfrisk har vi fokus på styrking av leder- og medarbeider. 12 uker med opptrening, kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke arbeidsfunksjon og livskvalitet, samt å bidra til å utvikle smarte verktøy for medarbeider og leder. Ukentlige samlinger, mandager kl.12-15. Hver kursdeltaker får individuell plan med skreddersydd treningsplan, og målrettet oppfølging fra en veileder.
Lederkurs inngår som en del av pakken, med tre samlinger fordelt utover de 12 ukene programmet går over.
Påmelding
Spesialist i arbeidshelse 1.halvår 2021 Friskgården Stod 01.02.2021 Utdanning som spesialist i arbeidshelse er samlingsbasert, bygd opp over fire moduler og strekker seg over ett år. De fore modulene: Modul 1 Grunnemne i arbeidshelse Modul 2 Helsefremmende team Modul 3 Flkoeløser i arbeidshelse. Modul 4 Bedriftsveileder. Studiet inneholder teoriundervisning, ferdighetstrening og en individuell prosjektoppgave. Påmelding
Arbeidsgiverkurs Alstadvegen 224, 7510 Skatval 28.09.2021 Målgruppe ledere og setter fokus på leders rolle og ansvar i HMS arbeidet med utgangspunkt i Lovverket, roller og ansvar i HMS arbeidet, medarbeiderutvikling og systematisk HMS. Påmelding
Grunnopplæring i arbeidsmiljø - 40t kurset Alstadvegen 224, 7510 Skatval 19.10.2021 Kurset gir grunnleggende opplæring i funksjonell HMS innen regelverk og lover, roller, arbeidsmiljø, systematisk HMS, sykefraværsoppfølging, risikovurderinger, vernerunder mm. Kurset går over tre dager med hjemmeoppgaver mellom samlingene.

Målgruppe: ledere, mellomledere, verneombud og medlemmer i AMU.
Påmelding