Her kan du melde deg på våre kurs og aktiviteter i Helgeland   Namdal   Steinkjer   Stjørdal   Trondheim  

Kurs Sted Dato start Antall dager/tid Pris
Lederkurs: Smart oppfølging av sykmeldte Friskgården Trondheim 07.08.2019 10 timers lederkurs:
Som lederstyrking ligger det tre ledersamlinger i «Fra sykmeldt til langtidsfrisk» med mål om å styrke leders kunnskap og ferdigheter til å lære smarte verktøy for å skape lønnsomt nærvær over tid. Det er oppmøteplikt på alle tre samlingene.

Kursdatoer:
07.08.2019
04.09.2019
02.10.2019
Kr. 20000,- Påmelding
Friskakademiet Modul 4 Bedriftsveileder Friskgården Stod 14.08.2019 Samlinger
14,15,16 august 2019
4,5, 6 september 2019
2,3,4 oktober 2019
Kr. 75000,- Påmelding
Fra sykmeldt til langtidsfrisk oppstart 19.06.2019 Friskgården Trondheim, Vestre Rosten 81, Tiller 19.06.2019 I Langtidsfrisk ligger det 12 uker med intensiv opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøteplikt på alle samlingene. Mellom hver samling vil det være e-læringsprogram etter oppsatt plan som skal gjennomføres for å lykkes med kontinuitet og progresjon i utviklingsprosessen. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden. Veilederen vil, i denne perioden, fungere som koordinator for ev tverrfaglige møter dersom behov. Kr. 20000,- Påmelding
HMS-kurs for ledere og verneombud Friskgården Rana, Strandgata 5, 3.etg, 8600 Mo 08.10.2019 Grunnkurs funksjonell HMS for ledere og verneombud.
Tre kursdager:
08.10.19 kurssted: Samfunnsalen
16.10.2019 kurssted: Friskgården
17.10.2019 kurssted: Friskgården
Gratis Påmelding
Bedriftsforum Rana Friskgården Rana, Strandgata 5, 3.etg, 8600 Mo 29.10.2019 Ledere og verneombud inviteres til kunnskapspåfyll og erfaringsutveksling som en del av virksomhetens systematiske HMS Gratis Påmelding
Bedriftsforum Namdalen Robrygga Medisinske Senter 29.10.2019 Ledere og verneombud i våre samarbeidsbedrifter inviteres til påfyll av kunnskap og erfaringsutveksling som en del av virksomhetenes systematiske HMS-arbeid Gratis Påmelding
Bedriftsforum Steinkjer Friskgården Stod, Klingveien 148, 7717 Steinkjer 30.10.2019 Ledere og verneombud i våre samarbeidsbedrifter inviteres til kunnskapspåfyll og erfaringsutveksling som en del av virksomhetens systematiske HMS-arbeid Gratis Påmelding
Bedriftsforum Stjørdal Friskgården Stjørdal, Alstadveien 224, Skatval 30.10.2019 Ledere og verneombud i våre samarbeidsbedrifter inviteres til kunnskapspåfyll og erfaringsutveksling som en del av det systematiske HMS-arbeidet Gratis Påmelding
Bedriftsforum Trondheim Vestre Rosten 81, 7075 Tiller 31.10.2019 Ledere og verneombud i våre samarbeidsbedrifter inviteres til kunnskaps og erfaringssamling for å fortsette arbeidet med systematisk HMS som vi vet virker Gratis Påmelding
Fra sykmeldt til langtidsfrisk oppstart 15.08.2019 Friskgården Helgeland 15.08.2019 I Langtidsfrisk ligger det 12 uker med intensiv opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøteplikt på alle samlingene. Mellom hver samling vil det være e-læringsprogram etter oppsatt plan som skal gjennomføres for å lykkes med kontinuitet og progresjon i utviklingsprosessen. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden. Veilederen vil, i denne perioden, fungere som koordinator for ev tverrfaglige møter dersom behov. Kr. 20000,- Påmelding
Friskakademiet modul 3 Flokeløser Friskgården Stod 04.09.2019 Spesialist i arbeidshelse modul 3 Flokeløser går over tre samlinger:
4.,5. og 6. september 2019
2., 3. og 4. oktober 2019
6., 7. og 8. november 2019
Kr. 75000,- Påmelding
Temakveld 04.12.2019 Gratis Påmelding
Fra sykmeldt til langtidsfrisk oppstart 07.11.2019 Friskgården Helgeland 07.11.2019 I Langtidsfrisk ligger det 12 uker med intensiv opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøteplikt på alle samlingene. Mellom hver samling vil det være e-læringsprogram etter oppsatt plan som skal gjennomføres for å lykkes med kontinuitet og progresjon i utviklingsprosessen. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden. Veilederen vil, i denne perioden, fungere som koordinator for ev tverrfaglige møter dersom behov. Kr. 20000,- Påmelding