Kurs og Aktiviteter     Vis Alle   Helgeland   Namdal   Steinkjer   Stjørdal   Trondheim     Rana  Kurs Sted Dato start Antall dager/tid Pris
Friskgruppe 3 Namsos Robrygga 06.01.2020 Har du behov for treningspåfyll og vil investere i egen helse?

Da kan Friskgårdens treningsgrupper være noe for deg!

Ukentlig treningstilbud 15 ganger hvert semester (høst/vår).
Med fast, sertifisert instruktør (som har oppfølging fra Friskgården).
Til fast tid og fast sted.
Sosialt fellesskap og en trivelig møteplass.
Pris:

For denne investeringen i helsa betaler du kr 1100,- pr semester (15 ganger).
Kr. 1100,- Påmelding
Friskgruppe 1 Namsos Robrygga 07.01.2020 Har du behov for treningspåfyll og vil investere i egen helse?

Da kan Friskgårdens treningsgrupper være noe for deg!

Ukentlig treningstilbud 15 ganger hvert semester (høst/vår).
Med fast, sertifisert instruktør (som har oppfølging fra Friskgården).
Til fast tid og fast sted.
Sosialt fellesskap og en trivelig møteplass.
Pris:

For denne investeringen i helsa betaler du kr 1100,- pr semester (15 ganger).
Kr. 1100,- Påmelding
Friskgruppe 2 Namsos Robrygga 07.01.2020 Har du behov for treningspåfyll og vil investere i egen helse?

Da kan Friskgårdens treningsgrupper være noe for deg!

Ukentlig treningstilbud 15 ganger hvert semester (høst/vår).
Med fast, sertifisert instruktør (som har oppfølging fra Friskgården).
Til fast tid og fast sted.
Sosialt fellesskap og en trivelig møteplass.
Pris:

For denne investeringen i helsa betaler du kr 1100,- pr semester (15 ganger).
Kr. 1100,- Påmelding
Grunnkurs arbeidshelse Modul 1 Friskgården Stod 04.03.2020 Kr. 10000,- Påmelding
Funksjonell HMS for ledere og verneombud Friskgården Stod, Klingvegen 144, 7717 Steinkjer 27.02.2020 Modul 1: 27.-28. februar
Modul 2: 19.- 20. mars
Modul 3: 23-24 april


Rammer
Modulbasert - 3 moduler utgjør «40-timers-kurset». Den enkelte modul gjennomføres på to 5 timers samlinger med arbeid mellom hver samling. Deltakerne får kursbevis ved avslutning.

Innhold
Hva og hvorfor systematisk HMS-arbeid?
Hva er HMS internkontroll i praksis? HMS-permen.
Organisering av HMS-arbeid
Vernerunder – innhold, hva og hvordan?
Risikovurdering – hva og hvordan?
Rettigheter og plikter i arbeidslivet for arbeidsgiver og arbeidstaker.
Gode omstillingsprosesser
Helsefremmende ledelse, jobbengasjement og HMS-ledelse – et motsetningsforhold?
Ledelse og medarbeideroppfølging; herunder sykefraværsoppfølging
Ferdighetstrening og implementering av verktøyKr. 12500,- Påmelding
Fra sykmeldt til langtidsfrisk Friskgården Helgeland,avd. Sandnessjøen, Torolv Kveldulvsons gate 39, 8800 Sandnessjøen 03.03.2020 I kurset Langtidsfrisk medarbeider ligger det 12 uker med opptrening, kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke arbeidsfunksjon og livskvalitet. Ukentlige samlinger, tirsdager kl. 9 – 12. Hver kursdeltaker får individuell plan med skreddersydd treningsplan, og målrettet oppfølging fra en veileder.
Lederkurs inngår som en del av pakken, med samlingsdatoer 24.3, 21.4, 26.5, kl. 12:00 – 15:00
Kr. 20000,- Påmelding
Oppfølgingskveld ARR Helse/Langtidsfrisk Friskgården Stjørdal 27.05.2020 Kurs kun for tidligere deltakere på ARR Helse og Langtidsfrisk.

Tema: Tankens kraft som verktøy.
Gratis Påmelding
Bedriftsforum Rana Friskgården Rana, Strandgata 5, 3 etg, 8622 Mo i Rana 21.04.2020 Nettverkssamling for alle våre BHT-partere og FriskBedrift-medlemmer
Kurset går fortrinnsvis på Friskgarden, men dersom Corona unntakstilstand vedvarer, vil kurset bli avholdt som webinar

Temaet er helsefremmende arbeidsmiljø, der vi deler ny kunnskap og utveksler beste praksis med foredrag, gruppearbeid og samtalegrupper. Deltakerne vil få resepten på en helsefremmende arbeidsplass, bruk av systematisk HMS for å lykkes og resepten på engasjerte medarbeidere som vaksine mot sykefravær
Gratis Påmelding
Bedriftsforum Stjørdal Friskgården Stjørdal, Alstadveien, 7510 Skatval 22.04.2020 Nettverkssamling for alle våre BHT-partere og FriskBedrift-medlemmer
Kurset går fortrinnsvis på Friskgarden, men dersom Corona unntakstilstand vedvarer, vil kurset bli avholdt som webinar

Temaet er helsefremmende arbeidsmiljø, der vi deler ny kunnskap og utveksler beste praksis med foredrag, gruppearbeid og samtalegrupper. Deltakerne vil få resepten på en helsefremmende arbeidsplass, bruk av systematisk HMS for å lykkes og resepten på engasjerte medarbeidere som vaksine mot sykefravær
Gratis Påmelding
Bedriftsforum Namdalen Friskgården HMS Robrygga, Sverres gate, 7800 Namsos 21.04.2020 Nettverkssamling for alle våre BHT-partere og FriskBedrift-medlemmer
Kurset går fortrinnsvis på Friskgarden, men dersom Corona unntakstilstand vedvarer, vil kurset bli avholdt som webinar

Temaet er helsefremmende arbeidsmiljø, der vi deler ny kunnskap og utveksler beste praksis med foredrag, gruppearbeid og samtalegrupper. Deltakerne vil få resepten på en helsefremmende arbeidsplass, bruk av systematisk HMS for å lykkes og resepten på engasjerte medarbeidere som vaksine mot sykefravær
Gratis Påmelding
Bedriftsforum Stod Friskgården Stod, Klingvn 148, 7717 Steinkjer 22.04.2020 Nettverkssamling for alle våre BHT-partere og FriskBedrift-medlemmer
Kurset går fortrinnsvis på Friskgarden, men dersom Corona unntakstilstand vedvarer, vil kurset bli avholdt som webinar

Temaet er helsefremmende arbeidsmiljø, der vi deler ny kunnskap og utveksler beste praksis med foredrag, gruppearbeid og samtalegrupper. Deltakerne vil få resepten på en helsefremmende arbeidsplass, bruk av systematisk HMS for å lykkes og resepten på engasjerte medarbeidere som vaksine mot sykefravær
Gratis Påmelding
Bedriftsforum Trondheim Friskgården Trondheim, Vestre Rosten 81, 7075 Tiller (lavbygget) 23.04.2020 Nettverkssamling for alle våre BHT-partere og FriskBedrift-medlemmer
Kurset går fortrinnsvis på Friskgarden, men dersom Corona unntakstilstand vedvarer, vil kurset bli avholdt som webinar

Temaet er helsefremmende arbeidsmiljø, der vi deler ny kunnskap og utveksler beste praksis med foredrag, gruppearbeid og samtalegrupper. Deltakerne vil få resepten på en helsefremmende arbeidsplass, bruk av systematisk HMS for å lykkes og resepten på engasjerte medarbeidere som vaksine mot sykefravær
Gratis Påmelding