Påmelding Funksjonell HMS for ledere og verneombud

Kurs Dato start Dato slutt Tid Kursleder Sted Pris
Funksjonell HMS for ledere og verneombud 27.02.2020 24.04.2020 09.00-14.00 Thomas Selseth Friskgården Stod, Klingvegen 144, 7717 Steinkjer Kr. 12500,-
KursdagerDatoKlokkenStedKursleder
27.02.202009.00-14.00Friskgården Stod, Klingvegen 144, 7717 SteinkjerThomas Selseth
28.02.202009.00-14.00Friskgården Stod, Klingvegen 144, 7717 SteinkjerThomas Selseth
19.03.202009.00-14.00Friskgården Stod, Klingvegen 144, 7717 SteinkjerThomas Selseth
20.03.202009.00-14.00Friskgården Stod, Klingvegen 144, 7717 SteinkjerThomas Selseth
23.04.202009.00-14.00Friskgården Stod, Klingvegen 144, 7717 SteinkjerThomas Selseth
24.04.202009.00-14.00Friskgården Stod, Klingvegen 144, 7717 SteinkjerThomas Selseth
Modul 1: 27.-28. februar
Modul 2: 19.- 20. mars
Modul 3: 23-24 april


Rammer
Modulbasert - 3 moduler utgjør «40-timers-kurset». Den enkelte modul gjennomføres på to 5 timers samlinger med arbeid mellom hver samling. Deltakerne får kursbevis ved avslutning.

Innhold
Hva og hvorfor systematisk HMS-arbeid?
Hva er HMS internkontroll i praksis? HMS-permen.
Organisering av HMS-arbeid
Vernerunder – innhold, hva og hvordan?
Risikovurdering – hva og hvordan?
Rettigheter og plikter i arbeidslivet for arbeidsgiver og arbeidstaker.
Gode omstillingsprosesser
Helsefremmende ledelse, jobbengasjement og HMS-ledelse – et motsetningsforhold?
Ledelse og medarbeideroppfølging; herunder sykefraværsoppfølging
Ferdighetstrening og implementering av verktøy