Påmelding Friskakademiet modul 3 Flokeløser

Kurs Dato start Dato slutt Tid Kursleder Sted Pris
Friskakademiet modul 3 Flokeløser 04.09.2019 08.11.2019 0800-1600 Aud Ramberg Friskgården Stod Kr. 75000,-
KursdagerDatoKlokkenStedKursleder
04.09.20190800-1600Friskgården StodAud Ramberg
05.09.20190800-1600Friskgården StodAud Ramberg
06.09.20190800-1600Friskgården StodAud Ramberg
02.10.20190800-1600Friskgården StodAud Ramberg
03.10.20190800-1600Friskgården StodAud Ramberg
04.10.20190800-1600Friskgården StodAud Ramberg
06.11.20190800-1600Friskgården StodTonje Bergin
07.11.20190800-1600Friskgården StodTonje Bergin
08.11.20190800-1600Friskgården StodTonje Bergin
Spesialist i arbeidshelse modul 3 Flokeløser går over tre samlinger:
4.,5. og 6. september 2019
2., 3. og 4. oktober 2019
6., 7. og 8. november 2019
Emnet bygger på modul 2. En flokeløser jobber både på individ og systemnivå. Arbeidstakere med redusert arbeidsevne må forholde seg til mange aktører; NAV, helsepersonell, arbeidsgiver; som på ulike måter skal bistå med å komme framt til en løsning. Flokeløseren leder en prosess sammen med arbeidstakeren og alle sentrale hjelpere og på den måten er garantisten på framdrift. Den planmessige prosessen skal styrke og avklare arbeidsevne og komme fram til en løsning som oppleves god både for arbeidstaker og arbeidsgiver.