Påmelding Friskakademiet modul 3 Flokeløser

Kurs Dato start Dato slutt Tid Veileder Sted Pris
Friskakademiet modul 3 Flokeløser 04.09.2019 08.11.2019 0800-1600 Aud Ramberg Friskgården Stod Kr. 75000,-
Spesialist i arbeidshelse modul 3 Flokeløser går over tre samlinger:
4.,5. og 6. september 2019
2., 3. og 4. oktober 2019
6., 7. og 8. november 2019
Emnet bygger på modul 2. En flokeløser jobber både på individ og systemnivå. Arbeidstakere med redusert arbeidsevne må forholde seg til mange aktører; NAV, helsepersonell, arbeidsgiver; som på ulike måter skal bistå med å komme framt til en løsning. Flokeløseren leder en prosess sammen med arbeidstakeren og alle sentrale hjelpere og på den måten er garantisten på framdrift. Den planmessige prosessen skal styrke og avklare arbeidsevne og komme fram til en løsning som oppleves god både for arbeidstaker og arbeidsgiver.
Navn
Firma
Telefon
Epost
Rolle/stilling
Født år