Påmelding Lederkurs: Smart oppfølging av sykmeldte

Kurs Dato start Dato slutt Tid Veileder Sted Pris
Lederkurs: Smart oppfølging av sykmeldte 07.08.2019 02.10.2019 0900-1200 Trude Olsen Friskgården Trondheim Kr. 20000,-
10 timers lederkurs:
Som lederstyrking ligger det tre ledersamlinger i «Fra sykmeldt til langtidsfrisk» med mål om å styrke leders kunnskap og ferdigheter til å lære smarte verktøy for å skape lønnsomt nærvær over tid. Det er oppmøteplikt på alle tre samlingene.

Kursdatoer:
07.08.2019
04.09.2019
02.10.2019
- Forebygging av sykefravær
- Håndtering av sykefravær
- Arbeidslivets spilleregler
Navn
Firma
Telefon
Epost
Rolle/stilling
Født år