Påmelding Fra sykmeldt til langtidsfrisk oppstart 26.04.2019

Kurs Dato start Dato slutt Tid Veileder Sted Pris
Fra sykmeldt til langtidsfrisk oppstart 26.04.2019 26.04.2019 19.07.2019 0900-1200 Anja Mathilde Vollan-Hansen Friskgården Stjørdal Kr. 20000,-
I Langtidsfrisk ligger det 12 uker med intensiv opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøteplikt på alle samlingene. Mellom hver samling vil det være e-læringsprogram etter oppsatt plan som skal gjennomføres for å lykkes med kontinuitet og progresjon i utviklingsprosessen. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden. Veilederen vil, i denne perioden, fungere som koordinator for ev tverrfaglige møter dersom behov.
Stressmestring. Mental trening. Jobbmatch. Kommunikasjon. Bevisstgjøring. Avspenning. Styrking av fysisk funksjon.
Navn
Firma
Telefon
Epost
Rolle/stilling
Født år