Påmelding Friskakademiet Modul 4 Bedriftsveileder

Kurs Dato start Dato slutt Tid Veileder Sted Pris
Friskakademiet Modul 4 Bedriftsveileder 14.08.2019 04.10.2019 0800-1600 Aud Ramberg Friskgården Stod Kr. 75000,-
Samlinger
14,15,16 august 2019
4,5, 6 september 2019
2,3,4 oktober 2019
Friskskolen 2 samt de 9 trinn i læringsprosessen i virksomheter. Fokus på lederutvikling, medarbeiderutvikling, arbeidsmiljøutvikling, verdiskaping
Navn
Firma
Telefon
Epost
Rolle/stilling
Født år