Påmelding Bedriftsforum Rana

Kurs Dato start Dato slutt Tid Veileder Sted Pris
Bedriftsforum Rana 20.08.2019 20.08.2019 1200 - 1530 Marte Fladvad Friskgården, Strandgata 5, 3 etg, 8622 Mo i Rana Gratis
Nettverkssamling for ledere og verneombud i Friskgårdens samarbeidsbedrifter. Her henter du inspirasjon, ny kunnskap og kan utveksle erfaringer fra andre virksomheter
Økt verdiskapingen og styrket konkurransekraft
Omstilling er en normaltilstand i det norske arbeidslivet, der effektivisering, digitalisering, sentralisering og globali-sering gjør arbeidsdagen krevende og spennende for alle, både for ledere og medarbeidere
Hvordan skal din bedrift utvikle konkurransefortrinn for å komme først til framtiden? Og hvordan kan du som leder styrke dine medarbeidere til å jobbe smartere, øke kundeverdien og lønnsomheten. La dette bli din mest lønnsomme dag i sommer 😊
Navn
Firma
Telefon
Epost
Rolle/stilling
Født år