Påmelding Bedriftsforum Stjørdal

Kurs Dato start Dato slutt Tid Veileder Sted Pris
Bedriftsforum Stjørdal 28.08.2019 28.08.2019 1200 Bodil Myhr Friskgården Stjørdal Gratis
Nettverkssamling for Friskgårdens bedriftskunder, offentlige og private for ny kunnskap, erfaringsutveksling og nettverksbygging
Med lær og lev smartere vil lederne hente inspirasjon, kunnskap og smarte verktøy for å effektivisere verdiskapingen uten å springe fortere. Jobcrafting er verktøyet til smart omstilling
Navn
Firma
Telefon
Epost
Rolle/stilling
Født år