Påmelding HMS-kurs for ledere og verneombud

Kurs Dato start Dato slutt Tid Veileder Sted Pris
HMS-kurs for ledere og verneombud 14.03.2019 22.03.2019 0830-1600 Marte Fladvad Kvitbygget, Ytteren Gratis
Grunnkurs funksjonell HMS for ledere og verneombud ansatt i Rana kommune.
Tre kursdager:
Torsdag 14.03.2019
Fredag 15.03.2019
Fredag 22.03.2019
Systematisk HMS.
Psykososialt arbeidsmiljø - konflikter – forebygging og håndtering.
Internkontroll og risikovurdering; herunder vernerunder og avvikshåndtering.
Vold og trusler; forebygging og håndtering.
Sykefravær; forebygging og oppfølging.
Partssamarbeid i det moderne arbeidslivet.
Navn
Firma
Telefon
Epost
Rolle/stilling
Født år