Påmelding Temakveld

Kurs Dato start Dato slutt Tid Veileder Sted Pris
Temakveld 13.06.2019 13.06.2019 1800-2000 Ørjan Sundvik Bolling Corona, Lierne Gratis
Temakveld er et tilbud til deg som har deltatt på kurset Fra sykmeldt til langtidsfrisk ved Friskgården, for å sikre at du lykkes i din prosess med å skape varig endring.
Faglig program med fokus på å fortsatt hente ut det beste av deg selv.
Navn
Firma
Telefon
Epost
Rolle/stilling
Født år