Påmelding Spesialist i arbeidshelse Modul 2

Kurs Dato start Dato slutt Tid Veileder Sted Pris
Spesialist i arbeidshelse Modul 2 05.12.2018 08.03.2019 0800-1600 Thomas Selseth Friskgården Stod Kr. 75000,-
Spesialist i arbeidshelse modul 2 helsefremmende team og inkludering går over tre samlinger:
5.-7. desember
2.-4. januar
6.-8. mars
Emnet bygger på grunnemne i arbeidshelse. I et samfunn hvor fokus på sykdom og behandling av
sykdom lett omdannes til et mål om å bli frisk eller symptomfri, vil det være viktig å sette fokus på hvordan enkeltindividet kan styrke egen robusthet og tåleevne for å mestre livet
på tross av helsesvikt. Framfor å sette fokus på fravær og medisinsk behandling når
helseplager inntrer, flyttes fokuset i dette kurset til nærvær, tilstedeværelse og deltakelse som
aktør i et samfunn og på arbeidsplassen. Bevisstgjøring, ønske om endring, læring og trening vil være stikkord i denne sammenhengen. Sjelden vil læring hos enkeltindividet alene være
nok for å oppnå endring. For å lykkes med endring er det nødvendig at individer i
sosiokulturelle miljøer, for eksempel arbeidsmiljøer og/eller familier, lærer sammen. Utvikling av langtidsfriske miljøer er relevant både i et helsefremmende, forebyggende og
rehabiliterende perspektiv.
Navn
Firma
Telefon
Epost
Rolle/stilling
Født år