Påmelding Lederkurs: Smart oppfølging av sykmeldte

Kurs Dato start Dato slutt Tid Veileder Sted Pris
Lederkurs: Smart oppfølging av sykmeldte 22.01.2019 22.01.2019 0900-1200 Mari Jørgensen Ryen Friskgården Stod Gratis
Som lederstyrking ligger det tre ledersamlinger i «Fra sykmeldt til langtidsfrisk» med mål om å styrke leders kunnskap og ferdigheter til å lære smarte verktøy for å skape lønnsomt nærvær over tid. Det er oppmøteplikt på alle tre samlingene.
Kursrammer:
tirsdag 0900 – 1200
Det er mulighet for lunsj etter kursslutt for de som ønsker det.
0900 Velkommen. Informasjon
0915 Kurs med «smart medarbeideroppfølging» i fokus
Arena: Friskgården Stod
- Forebygging av sykefravær
- Håndtering av sykefravær
- Arbeidslivets spilleregler
Navn
Firma
Telefon
Epost
Rolle/stilling
Født år