Her kan du melde deg på våre kurs og aktiviteter i Helgeland   Namdal   Steinkjer   Stjørdal   Trondheim  

Kurs Sted Dato start Antall dager/tid Pris
HMS-kurs for ledere og verneombud Kvitbygget, Ytteren 14.03.2019 Grunnkurs funksjonell HMS for ledere og verneombud ansatt i Rana kommune.
Tre kursdager:
Torsdag 14.03.2019
Fredag 15.03.2019
Fredag 22.03.2019
Gratis Påmelding
Spesialist i arbeidshelse Modul 1 Friskgården Stod 06.03.2019 Modul 1 Grunnemne arbeidshelse går over to samlinger:
samling 1: 6-8 mars 2019
samling 2: 2-4 april 2019
Gratis Påmelding
Fra sykmeldt til langtidsfrisk oppstart 170119 Bolling Corona, Lierne 17.01.2019 I Langtidsfrisk ligger det 12 uker med intensiv opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøteplikt på alle samlingene. Mellom hver samling vil det være e-læringsprogram etter oppsatt plan som skal gjennomføres for å lykkes med kontinuitet og progresjon i utviklingsprosessen. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden. Veilederen vil, i denne perioden, fungere som koordinator for ev tverrfaglige møter dersom behov. Kr. 20000,- Påmelding
Fagforum Stod april 2019 Friskgården Stod 11.04.2019 Fagforum er Friskgårdens faglige møteplass for inspirasjon og kvalitetsikring av beste praksis. Fagforumet er en del av sertifiseringsprogrammet, der deltakelse på de kvartalsvise fagforum er et krav for re-sertifisering. Gratis Påmelding
Bedriftsforum Rana Friskgården Rana 23.04.2019 Åpent nettverksforum for ledere og verneombud i våre samarbeidende bedrifter Gratis Påmelding
Bedriftsforum Namsos Pinavegen 14, 7800 Namsos 23.04.2019 Åpent nettverksforum for ledere og verneombud i våre samarbeidende bedrifter Gratis Påmelding
Frokostmøte Namsos Pinavegen 14, 7800 Namsos 23.04.2019 Åpent frokostmøte for bedrifter og offentlige virksomheter i Namsos & Omegn Gratis Påmelding
Frokostmøte Rana Friskgården Rana 23.04.2019 Åpent frokostmøte for bedrifter og offentlige virksomheter i Rana & Omegn Gratis Påmelding
Bedriftsforum Stod Friskgården Stod 24.04.2019 Åpent nettverksforum for ledere og verneombud i våre samarbeidende bedrifter Gratis Påmelding
Frokostmøte Stod Friskgården Stod, Klingenvegen 144, 7732 Steinkjer 24.04.2019 Åpent frokostmøte for bedrifter og offentlige virksomheter i Steinkjer & Omegn Gratis Påmelding
Bedriftsforum Stjørdal Friskgården HMS Værnes 24.04.2019 Åpent nettverksforum for ledere og verneombud i våre samarbeidende bedrifter Gratis Påmelding
Bedriftsforum Trondheim Friskgården Trondheim 25.04.2019 Åpent nettverksforum for ledere og verneombud i våre samarbeidende bedrifter Gratis Påmelding
Fra sykmeldt til langtidsfrisk oppstart 31.01.2019 Bolling Corona, Lierne 31.01.2019 I Langtidsfrisk ligger det 12 uker med intensiv opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøteplikt på alle samlingene. Mellom hver samling vil det være e-læringsprogram etter oppsatt plan som skal gjennomføres for å lykkes med kontinuitet og progresjon i utviklingsprosessen. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden. Veilederen vil, i denne perioden, fungere som koordinator for ev tverrfaglige møter dersom behov. Kr. 20000,- Påmelding
Frokostmøte Trondheim Friskgården Trondheim 26.04.2019 Åpent frokostmøte for bedrifter og offentlige virksomheter i Trondheim & Omegn Gratis Påmelding
Frokostmøte Stjørdal Friskgården HMS Værnes 26.04.2019 Åpent frokostmøte for bedrifter og offentlige virksomheter i Stjørdal & Omegn Gratis Påmelding
Fra sykmeldt til langtidsfrisk oppstart 14.02.2019 Bolling Corona, Lierne 14.02.2019 I Langtidsfrisk ligger det 12 uker med intensiv opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøteplikt på alle samlingene. Mellom hver samling vil det være e-læringsprogram etter oppsatt plan som skal gjennomføres for å lykkes med kontinuitet og progresjon i utviklingsprosessen. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden. Veilederen vil, i denne perioden, fungere som koordinator for ev tverrfaglige møter dersom behov. Kr. 20000,- Påmelding
Fra sykmeldt til langtidsfrisk oppstart 15.02.2019 Friskgården Stjørdal 15.02.2019 I Langtidsfrisk ligger det 12 uker med intensiv opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøteplikt på alle samlingene. Mellom hver samling vil det være e-læringsprogram etter oppsatt plan som skal gjennomføres for å lykkes med kontinuitet og progresjon i utviklingsprosessen. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden. Veilederen vil, i denne perioden, fungere som koordinator for ev tverrfaglige møter dersom behov. Kr. 20000,- Påmelding
Fra sykmeldt til langtidsfrisk oppstart 06.03.2019 Friskgården Rana 06.03.2019 I Langtidsfrisk ligger det 12 uker med intensiv opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøteplikt på alle samlingene. Mellom hver samling vil det være e-læringsprogram etter oppsatt plan som skal gjennomføres for å lykkes med kontinuitet og progresjon i utviklingsprosessen. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden. Veilederen vil, i denne perioden, fungere som koordinator for ev tverrfaglige møter dersom behov. Kr. 20000,- Påmelding
Fra sykmeldt til langtidsfrisk oppstart 20.03.2019 Friskgården Trondheim, Vestre Rosten 81, Tiller 20.03.2019 I Langtidsfrisk ligger det 12 uker med intensiv opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøteplikt på alle samlingene. Mellom hver samling vil det være e-læringsprogram etter oppsatt plan som skal gjennomføres for å lykkes med kontinuitet og progresjon i utviklingsprosessen. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden. Veilederen vil, i denne perioden, fungere som koordinator for ev tverrfaglige møter dersom behov. Kr. 20000,- Påmelding
Temakveld Bolling Corona, Lierne 13.06.2019 Temakveld er et tilbud til deg som har deltatt på kurset Fra sykmeldt til langtidsfrisk ved Friskgården, for å sikre at du lykkes i din prosess med å skape varig endring. Gratis Påmelding
Fra sykmeldt til langtidsfrisk oppstart 15.03.2019 Friskgården Stjørdal 15.03.2019 I Langtidsfrisk ligger det 12 uker med intensiv opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøteplikt på alle samlingene. Mellom hver samling vil det være e-læringsprogram etter oppsatt plan som skal gjennomføres for å lykkes med kontinuitet og progresjon i utviklingsprosessen. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden. Veilederen vil, i denne perioden, fungere som koordinator for ev tverrfaglige møter dersom behov. Kr. 20000,- Påmelding
Fra sykmeldt til langtidsfrisk oppstart 26.04.2019 Friskgården Stjørdal 26.04.2019 I Langtidsfrisk ligger det 12 uker med intensiv opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøteplikt på alle samlingene. Mellom hver samling vil det være e-læringsprogram etter oppsatt plan som skal gjennomføres for å lykkes med kontinuitet og progresjon i utviklingsprosessen. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden. Veilederen vil, i denne perioden, fungere som koordinator for ev tverrfaglige møter dersom behov. Kr. 20000,- Påmelding
Fra sykmeldt til langtidsfrisk oppstart 24.05.2019 Friskgården Stjørdal 24.05.2019 I Langtidsfrisk ligger det 12 uker med intensiv opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøteplikt på alle samlingene. Mellom hver samling vil det være e-læringsprogram etter oppsatt plan som skal gjennomføres for å lykkes med kontinuitet og progresjon i utviklingsprosessen. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden. Veilederen vil, i denne perioden, fungere som koordinator for ev tverrfaglige møter dersom behov. Kr. 20000,- Påmelding
Fra sykmeldt til langtidsfrisk oppstart 24.04.2019 Friskgården Trondheim, Vestre Rosten 81, Tiller 24.04.2019 I Langtidsfrisk ligger det 12 uker med intensiv opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøteplikt på alle samlingene. Mellom hver samling vil det være e-læringsprogram etter oppsatt plan som skal gjennomføres for å lykkes med kontinuitet og progresjon i utviklingsprosessen. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden. Veilederen vil, i denne perioden, fungere som koordinator for ev tverrfaglige møter dersom behov. Kr. 20000,- Påmelding
Fra sykmeldt til langtidsfrisk oppstart 22.05.2019 Friskgården Trondheim, Vestre Rosten 81, Tiller 22.05.2019 I Langtidsfrisk ligger det 12 uker med intensiv opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøteplikt på alle samlingene. Mellom hver samling vil det være e-læringsprogram etter oppsatt plan som skal gjennomføres for å lykkes med kontinuitet og progresjon i utviklingsprosessen. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden. Veilederen vil, i denne perioden, fungere som koordinator for ev tverrfaglige møter dersom behov. Kr. 20000,- Påmelding
Fra sykmeldt til langtidsfrisk oppstart 19.06.2019 Friskgården Trondheim, Vestre Rosten 81, Tiller 19.06.2019 I Langtidsfrisk ligger det 12 uker med intensiv opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøteplikt på alle samlingene. Mellom hver samling vil det være e-læringsprogram etter oppsatt plan som skal gjennomføres for å lykkes med kontinuitet og progresjon i utviklingsprosessen. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden. Veilederen vil, i denne perioden, fungere som koordinator for ev tverrfaglige møter dersom behov. Kr. 20000,- Påmelding