Påmelding Spesialist i arbeidshelse Modul 1

Kurs Dato start Dato slutt Tid Veileder Sted Pris
Spesialist i arbeidshelse Modul 1 06.03.2019 04.04.2019 0830-1600 Aud Ramberg Friskgården Stod Gratis
Modul 1 Grunnemne arbeidshelse går over to samlinger:
samling 1: 6-8 mars 2019
samling 2: 2-4 april 2019
Grunnemne i arbeidshelse gir en oversikt over arbeidshelse i et salutogent perspektiv. Studentene får også lære noe om hvordan en salutogen tilnærming til helsefremmende arbeid, og om forebygging og rehabilitering til voksne mennesker. Det salutogene perspektivet innebærer også å styrke
enkeltindividers, gruppes og organisasjoners robusthet til å mestre arbeidslivet. I emnet får
studenten innføring i tema knyttet til dette, samt mulighet for å trene praktiske ferdigheter i
forhold til aktuelle tema for emnet.
Navn
Firma
Telefon
Epost
Rolle/stilling
Født år