Påmelding Friskgårdskonferansen 2018

Kurs Dato start Dato slutt Tid Veileder Sted Pris
Friskgårdskonferansen 2018 15.11.2018 15.11.2018 kl 10 - 16 Bjarne Håkon Hanssen Clarion Hotel- Brattørkaia 11 Kr. 750,-
Bjarne Håkon Hanssen inviterer til årets møteplass for arbeidslivet i Trondheim
- Hadja Tajic kommer
- Ole Erik Almlid, NHO kommer
- AIman Shaqura, Charge Norge kommer
- Vi vil at DU KOMMER PÅ BANEN
Gjennombrudd i sykefraværsoppfølging
- NY IA-avtale
- Friskgårdens suksessverktøy
- Den norske velferdsmodellen
Navn
Firma
Telefon
Epost
Rolle/stilling